Distribusjon av nødhjelp i Bekaadalen Libanon, januar 2016

Mange Bekker Små
Mange Bekker Små og Ministry of Social Affairs i Libanon. Bekaa 2016

9. – 21. januar gjennomførte to reiseteam fra MBS-AID distribusjon av nødhjelp i Bekaadalen

Totalt 675 kasser med vinterklær, sko, ulltepper, soveposer, bamser etc. ble distribuert til de mest sårbare familiene i byen.

I samarbeid med MoSA (Ministry of Social Affairs) ble ca. 1100 familier som bor i såkalte Household* valgt ut som mottakere av nødhjelpspakker fra Mange Bekker Små.
I tillegg ble det distribuert brensel til Syriske flyktninger i Informal Tented Settlements*, og fattige Libanesiske familier.

*Household = flyktninger som leier en garasje, et rom, en terrasse o.l av Libanesere. FN betaler leie i form av oppgradering av hjemmet til de som leier ut.
*Informal Tented Settlements = provisoriske teltleire hvor tilgang til mat, vann, sanitær, helse, utdanning og andre viktige tjenester ikke er offisielt etablert og derfor svært begrenset.

Bilder fra distribusjonen finner du på vår facebook-side

Bildeserien gir et lite innblikk i hvordan distribusjon av nødhjelpen ble gjennomført, livet i en av leirene, senteret flyktningene benytter for helsetjenester, samt tildeling og distribusjon av brensel.