Distribusjon av brensel i Bekaa, Libanon

Da MBS reise-team ankom Bekaadalen i forrige uke så vi tidlig at mangel på brensel var et stort problem.

Distribusjon av ulltepper, klær, sko og annet materiell gikk overraskende raskt unna og vi bestemte oss for å utvide oppdraget til også å omfatte distribusjon av brensel.

Etter en kronerulling på Facebook var vi i stand til å inngå en avtale med en lokal bensinstasjon i Bekaa. Stasjonen kunne levere diesel til varmeovner.

De mest trengende familiene mottok en kupong hver som ga dem rett til å hente ut 40 liter diesel, nok brensel til hver familie i ca. en måned.

MoSA – Ministry of Social Affairs sto for den administrative og praktiske delen av gjennomføringen. Teamet fra MBS observerte. På denne måten kan vi være trygg på at det er de mest trengende som velges ut og at det er disse som får nødhjelpen utdelt.

Vi vil takke alle dere som har gjort dette mulig ved å bidra med midler til brensels-prosjektet.

Fantastisk innsats folkens! Det varmer! ❤