Distribusjon av matkasser til syriske flyktninger og fattige i Libanon

580 kasser med mat til syriske flyktninger og fattige libanesere i Libanon ble distribuert av MBS-AID.

Nødhjelpen ble fordelt 50/50 etter behov basert på lister utarbeidet av FN. 280 kasser gikk til syrere og 280 kasser til libanesere.

Videoklippet viser litt av hvordan distribusjonen foregikk i samarbeid med MoSA – Ministry of Social Affairs.

Med den rollen MoSA har i den humanitære responsen har de også full tilgang til FN sitt registreringssystem.

Dette systemet må benyttes for å kunne distribuere nødhjelp på en mest mulig rettferdig og systematisk måte. Under våre distribusjoner kryssjekker derfor MoSA sine systemer opp mot FN sitt system for å være sikker på at det er den korrekte personen som mottar hjelp.

Ettersom Mange Bekker Små arbeider med å styrke lokale aktører, styres selve distribusjonen av MoSA sitt team i det aktuelle området.

De aller fleste distribusjonene foregår i deres egne lokale samfunnshus. Ansatte får muligheten til å ta styringen og etablere gode rutiner for hvordan distribusjonen skal utføres. Til nå har MoSA vært en engasjert og dyktig samarbeidspartner. De er opptatt av rettferdighet, nøyaktighet og ikke minst korrekt distribusjon i henhold til personers sårbarhet. Både behovet som dekkes, og området det dekkes i, bestemmes utelukkende av hva som er det største behovet på det aktuelle tidspunktet.

MoSA er på mange måter organisert som vanlige humanitære organisasjoner.

Blant annet har MoSA en feltansvarlig i hver av de fem regionene som den humanitære responsen er delt inn i. Humanitære organisasjoner som operer i de fem regionene koordinerer sine aktiviteter med MoSA sin feltansvarlig. Ettersom lokale aktører besitter sosial- og kulturell forståelse har de en bedre innsikt og kunnskap om flyktningenes situasjon i landet. Gjennom å samarbeide med de lokale håper MBS at vi ikke bare kan styrke deres håndtering av den nåværende situasjonen, men også bidra til bedre samarbeid og dialog mellom libanesere og de syriske flyktningene.