Distribusjon av brensel og ovner i camp «Norway»

17 familier har nå mottatt ovn, pipe og en 20-liters kanne med diesel under vår distribusjon av brensel  sist uke.

Stemningen og takknemligheten i leiren er ubeskrivelig.

Neste uke vil flere familier få ovner og brensel av MBS, så følg gjerne med for flere oppdateringer.

En ovn betyr veldig mye for mennesker i nød. Den brukes ikke bare til å produsere varme, men også til å lage mat. For å kunne overleve vinteren er det derfor helt essensielt at disse menneskene har ovner. Vi valgte å kjøpe ovner av god kvalitet slik at de skulle holde over tid, samt være sikrere for flyktningene å bruke i teltene sine.

Alle distribusjoner utført i regi av MBS koordineres med FN, og registreres slik at neste familie/ person som står i kø rykker frem i køen.

ViPPS: 23602 ❤️