Ditt bidrag nytter! Ny leir og bedret situasjon for de 50 syriske flyktningfamiliene vi har støttet i Libanon.

Fortvilte flyktninger
Fortvilte flyktninger har søkt tilflukt i en lagerbygning. Foto: Gunnar Brandsdal / MBS-AID

Ditt bidrag nytter!

Mange Bekker Små har siden første uke i desember støttet ca. 50 syriske flyktningefamilier fra en leir i Libanon.

Leiren ble fjernet av libanesiske sikkerhetsstyrker, angivelig fordi jordeier skulle benytte området til annet formål. Situasjonen for disse 400-500 menneskene var kritisk ettersom leiren de bodde i var en provisorisk teltleir, ikke registrert av UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). De sto dermed på bar bakke, plyndret for alt de eide, uten tak over hodet og uten oppfølging fra FN eller andre hjelpeorganisasjoner. Bekymringen var derfor stor for at flere menneskeliv ville gå tapt da vi så hvilke forferdelige forhold de levde under når vi besøkte dem 8. desember.

Teamet fra MBS tok en beslutning om å omdisponere noen av midlene avsatt til brensel, til innkjøp av sko, tepper og mat da dette var det mest prekære behovet, og ingen av familiene hadde ovner til fyring.

Mye næring i bananer til sultne gutter Foto: Bjørn Monsen / MBS-AID

Ditt bidrag nytter! 

Mandag 12. desember drar et team fra MBS ut til familiene, denne gangen til et område hvor de er tildelt et jorde for å sette opp nye telt. I samarbeid med MoSA (Ministry of Social Affairs) distribuerer vi sokker og sko, ca. 200 par, til barna og de mest trengende.  Situasjonen er fortsatt kritisk da vann, mat, varme og ly mot været enda ikke er dekket for store deler av leiren.

Kraftig nedbør og uvær fører tirsdag til at leiren blir omgjort til et gjørmehull. Arbeidet med å sette opp den nye teltleiren er ekstremt vanskelig. Tepper og frukt blir distribuert blant de mange flyktningene.

Kraftig storm i området har rasert store deler av teltleiren Foto: Bjørn Monsen / MBS-AID

Onsdag formiddag er det snø og uvær i området og Mange Bekker Små´s team kommer ikke frem på grunn av dårlige kjøreforhold. Vi jobber med å få en oversikt på pris pr ovn og presenninger for å deretter å se hva vi eventuelt kan bistå med.
Utpå dagen får vi meldinger om at det meste av teltleiren som er under bygging nå er ødelagt av uvær.

Vi har ikke midler nok til å bistå alle familiene med nye telt og ovner, og på grunn av uværet kommer vi ikke inn i området.

Via Facebook går vi ut og appellerer nok en gang til dere hjemme om å hjelpe disse menneskene som nå er i akutt nød. Situasjonen er mer kritisk enn noen gang da det bare er spørsmål om dager og timer før uværet tar liv.
De påfølgende dagene tikker det inn midler jevnt og trutt til vår konto. Det benyttes Vipps, noen kjøper en brenselskanne, noen et telt, og andre en ovn.

Varmeovn av god kvalitet som holder over tid Foto: Gunnar Brandsdal / MBS-AID

En liten uke før jul distribueres ovner og brenselkanne til 17 familier i leiren. Dette gjøres med midler vi har fått inn fra dere hjemme. Stemningen og takknemligheten i leiren er ubeskrivelig da en ovn betyr veldig mye for mennesker i nød. Den brukes ikke bare til å produsere varme, men også til å lage mat. For å kunne overleve vinteren er det derfor helt avgjørende at disse menneskene har ovner. Vi valgte derfor å kjøpe ovner av god kvalitet slik at de holder over tid, samt være sikrere for flyktningene å bruke i teltene sine.

100 nye par med sko kjøpes også inn i tillegg til de 200 parene med sko og sokker som er distribuert i leiren tidligere. Det distribueres også telt til 30 familier, blant annet til en familie som hadde mistet teltet sitt i brann dagen i forveien. Vi gir derfor også familien 50 dollar til brensel samt noen barneklær fra det lille lageret vi har plassert hos den lokale samarbeidspartneren. Utdelingen blir registret i FN sitt nødhjelpssystem i Libanon og alle familiene som fikk telt hadde gjennomgått en samtale med vår lokale partner for å identifisere hvilke behov de hadde og sjekke at de ikke hadde telt fra før av.

Distribusjon av telt, ovner og brensel i romjulen Foto: Sandra Cederholm / MBS-AID

I romjulen gjennomfører vi nok en gang distribusjon av telt, ovner og brensel til disse familiene.

Denne gang sammen med Abri Vekst som har bidratt til å gjøre dette mulig. Vi deler ut telt, ovner, piper og brensel til 7 familier til som sto uten. Dette var akutte tilfeller og under distribusjonen oppdager vi ytterligere 6 familier til som mangler telt, eller deler av telt (tak). I tillegg er det flere ovner som er ødelagt som følge av plyndringen og vi betaler for og avtaler distribusjon av det som nå mangler. 

Status pr. i dag er at alle familiene i denne leiren nå har telt, ovn, brensel, tepper, sko og sokker. Tusen takk til Abri Vekst og alle private bidragsytere der hjemme som har gjort det mulig å redde disse familiene ❤

Nøden er fortsatt stor og behovene enorme da dette bare er en av mange hundre slike leire i Libanon…..

Husk at du alltid kan støtte MBS sine prosjekter ved å dele våre innlegg, kjøpe et produkt i vår nettbutikk, eller gi ditt bidrag: VIPPS: 23602, Kontonr: 1503.68.96369

Penger som kommer inn vil bli brukt til nødhjelp allerede i januar.

Bildene nedenfor viser før, under og etter distribusjon og gjennoppbygging av leiren.