Distribusjon av brensel til 80 familier i Libanon.

Lørdag 11. februar, gjennomførte vi distribusjon av brensel til syriske flyktninger og fattige libanesere nord i Bekaadalen.

Her er sikkerhetssituasjonen så vanskelig at lite nødhjelp når fram, men ved hjelp av vår lokale samarbeidspartner klarer MBS likevel å nå de mest sårbare i denne landsbyen.

De siste ukene har flere snøstormer også gjort det vanskelig å nå frem her. Dagens distribusjon av brensel var derfor etterlengtet. Med gode værforhold i dag ble det satt opp brenseldistribusjon for syriske flyktninger og lokale libanesere.

Hver familie fikk utdelt 2×20 liter brensel til bruk i ovner for oppvarming av telt, hus og skur.

I alt 3200 liter diesel til en verdi av totalt 1610 USD (13.500.- NOK) ble distribuert i løpet av formiddagen. Fordelingen var 40 syriske og 40 libanesiske familier.

MBS-AID har vært tydelig på at vi alltid hjelper de som trenger det mest uavhengig av nasjonalitet. Distribusjonen i dag ble derfor svært godt mottatt og gikk eksemplarisk for seg. Dette i et området hvor forholdet mellom fattige libanesere og syriske flyktninger er anspent.

Distribusjonen i dag gjennomførte vi med midler fra salg av brenselkuponger i nettbutikken vår og vi er svært takknemlig for alle donasjoner som har kommet inn siste tiden! Denne gang har dere ikke bare gitt en gave som varmer, men også vært med å bygget bro mellom grupper som er i en sårbar situasjon.

Takk for ditt bidrag!