16 syriske familier evakuert fra MBS-støttet leir i natt

settlements
626 «Informal Settlements» er nå kritisk rammet av de ekstreme værforholdene i Libanon.
Foto: Gunnar Brandsdal / MBS-AID

16 syriske familier var i natt tvunget til å forlate teltene sine.

Stormen «Miriam» har ført til flom i området. Familier i flyktningeleiren Bar Elias ble evakuert og omplassert til andre «Informal settlements» i Bekaa.

MBS har ved flere anledninger hatt aktiviteter i denne leiren. Blant annet utdeling av bamser og leker i fjor vinter. Leiren er også en av de få i området hvor man har etablert en midlertidig skole for flyktningbarna her.

626 slike «Informal Settlements» med totalt 23,578 flyktninger er nå kritisk rammet av de ekstreme værforholdene i Libanon.

Sterkt vind og mye nedbør har ført til en situasjon hvor telt blåser over ende og oversvømmes av vann.

Uten tak over hodet og varme klær går disse flyktningene nå en svært usikker tid i møte.

UNHCR og frivillige organisasjoner jobber nå på spreng med å reparere teltleire og distribuere nødhjelp. Det fryktes flere dødsfall i dagene som kommer. Drikkevannet som nå flere steder er forurenset av kloakk og gjørme fører til store helsemessige utfordringer for fastboende libanesere og syriske flyktninger.

Bamser
Mange Bekker Små har ved flere anledninger hatt aktiviteter for barna i denne leiren, blant annet utdeling av bamser og leker.
Foto: Gunnar Brandsdal / MBS-AID

Fra Beirut rapporteres det om store materielle skader og tap av menneskeliv i uværet.

10 år gamle Naameh døde etter at en stor stein raste gjennom taket i huset hvor han oppholdt seg. Fem andre personer ble skadet i hendelsen.

Mange Bekker Små avventer fortsatt distribusjon av nødhjelp i området inntil Ministry of Social Affairs får kartlagt hvilke behov som er tilstede, og hvordan vi best kan benytte midlene som har kommet inn de siste uker.

Behovet er enormt og vi setter stor pris på om du har anledning til å bidra med et telt eller en ovn!

Merket med: ,,,