Mange Bekker Små – helping people help themselves. Syriske flyktninger i Libanon.

Syriske flyktninger i Libanon mottar bamser fra MBS-AID.
Syriske flyktninger i Libanon mottar bamser fra MBS-AID.

Mange Bekker Små har siden 2015 samlet inn og distribuert klær og nødhjelpsutstyr til syriske flyktninger som befinner seg i Libanon.

F.o.m januar 2017 vil innsamling av utstyr i Norge settes på vent inntil videre da vi nå konsentrerer vår innsats rundt distribusjon av telt, ovner og brensel som vi kjøper lokalt i Libanon.

Som en helt naturlig del av vårt nødhjelpsarbeid hjelper vi også fattige libanesere som også lider under svært vanskelige vilkår.