Om Mange Bekker Små

Mange Bekker Små og Ministry of Social Affairs i Libanon. Bekaa 2016

Mange Bekker Små har siden 2015 samlet inn og distribuert klær og nødhjelpsutstyr til de mange syriske flyktningene som befinner seg i Libanon.

Som en helt naturlig del av vårt nødhjelpsarbeid hjelper vi også fattige libanesere som også lider under svært vanskelige vilkår.

Styremedlemmer og frivillige i MBS har stått for utdelingen i leirene, i samarbeid med Ministry of Social Affairs som er blitt delegert hovedansvaret for flyktningekrisen.

Ønsker du å komme i kontakt med oss finner du et kontaktskjema her.