Styret

Navn/foretaksnavn: MANGE BEKKER SMÅ

Organisasjonsnummer: 916 149 115
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Forretningsadresse: Fjellstrandveien 35, 1458 FJELLSTRAND